Brøyting 2008/2009

Det er for sesongen 2008/09 og 2009/10 inngått avtale om brøyting med Sjåstad Maskin på Geilo.

Alle velforeningens veier vil bli brøytet. I tillegg er det inngått avtale om at alle innkjørsler og gårdsplasser i utgangspunktet skal brøytes av Sjåstad. Det er mulig å reservere seg mot dette dersom man vil løse det på andre måter, ved å kontakte Sjåstad direkte selv. Det er viktig at velforeningen i tilfelle også får beskjed.

For at brøyting skal bli best mulig, og for å hindre skader på tomter og materiell, er det viktig at hver enkelt sørger for å sette opp brøytestikker på egen tomt. Det er kun da brøytemannnskapet vet hvor langt de kan kjøre med maskinene sine, og hver enkelt får best mulig resultat.

Dersom det er spesielle behov, eller det er behov for ekstra brøyting (f.eks. fokksnø) kan Sjåstad nås på tlf. 480 70 685 (vakttelefon).