Veivedlikehold

Velforenings styre har dialog med grunneierne rundt kvaliteten på veiene i området og ansvar for vedlikehold.

Det er en utfordring at veiene belastes med tungtrafikk ifm utbygging (som er i grunneiernes interesse) samtidig som de allerede etablerte hyttene normalt burde være med på å dekke løpende vedlikehold. Dette er en situasjon som kan vedvare i mange år fremover.

Vi har positiv dialog med grunneierne og regner med å finne en fornuftig løsning på denne utfordringen.