Postkasser

Som vedtatt på årsmøtet er det satt i gang arbeid med postkasser. Styret i velforeningen ønsker å tilpasse størrelsen på et nytt stativ til det faktiske behovet. Det er vår antakelse at det er mange hytter som ikke ønsker eller trenger postkasse til hytta.

De som ønsker egen postkasse i et nytt stativ, bes om å gi tilbakemelding til styret i velforeningen innen 20.september. Det bes samtidig opplyst hva man ønsker skal stå på postkassene. Foreløpige overslag viser at et komplett stativ med postkasser kan beløpe seg til rundt kr. 1.500,- inkl. grunnarbeider, men det avhenger av antall postkasser som skal monteres.

Det vil bli innkrevd betaling for postkassene (fra de som skal ha postkasse) på forhånd, slik at velforeningen har finansiering til et nytt stativ før arbeidet settes i gang.