Vinterparkering

Styret i velforeningen har tatt initiativ overfor grunneieren til å få fjernet brakkene og anleggsutstyret som er lagret på plassen ved avkjøringen fra riksvegen.

Vi har fått lovnad om at det skal settes i gang arbeid med å fjerne alt utstyret. Samtidig forsøker vi å få Geilo Tomteservice, som har lånt plassen av grunneierne, til å rydde og planere ut plassen, slik at den fremstår langt bedre enn hva den gjør i dag.

Når plassen er ryddet, er det et ønske å få etablert en voll, på samme måte som Hyttegrende har gjort å venstre side av innkjøringen, slik at plassen blir sperret av og kun er til bruk for hytteeiere og besøkende i Kikut Fjellgrend. Kostnader til opparbeidelse av en slik voll vil finansieres med de midler velforeningen har tilgjengelig i dag. Postkassestativet vil da bli plassert i forbindelse med vollen, mest mulig nøytralt, men tilgjengelig plassert.