Brøyting kommende vinter

Det nærmer seg ny sesong for brøyting. Avtalen med Sjåstad gjelder også for denne vinteren. Styret i velforeningen har hatt møte med Sjåstad og gått gjennom erfaringer fra sist vinter og forventninger til kommende sesong.

Vi forventer en bedre leveranse på gårdsplassene enn i fjor, samtidig som den gode kvaliteten på brøyting av veinettet vårt opprettholdes. Sjåstad er antakelig en av de aller mest brukte brøyteentreprenørene på Geilo og har et meget godt renomé.