Stikking av gårdsplass

For at brøytingen skal bli så god som mulig inne på hver enkelt gårdsplass, er det viktig at det settes opp brøytestikker før snøen kommer. Hensikten med brøytestikkene er å vise hvor på gårdsplassen det kan brøytes, uten at det er fare for å ødelegge for maskiner og utstyr på steiner, samt at det ikke brøytes på gressplener eller annet.

Brøytestikkene må plasseres med omhu, slik at det er forståelig for utførende brøyter hvor han kan kjøre. Det er ikke tilstrekkelig å sette opp brøytestikker innerst på en plass.

Alle yttergrenser må markeres, både kjørebane rundt for eksempel steiner, og kanter på begge sider. Husk at den som brøyter ikke kjenner gårdsplassen like godt som dere selv.

Brøytestikkene skal hjelpe til med å vise fasongen på plassen og sikre et best mulig resultat for dere. Det er bedre med noen Brøytestikker for mye, enn et par for lite.