Liste over de som har betalt for postkasse

For å få bekreftet hvem som har betalt for postkasse, er det nå utarbeidet en liste over dem som har betalt. OPPDATERT pr. 10.08.2012

Vedlagt ligger en liste over dem som har betalt for postkasse.

Vennligst les gjennom listen og gi tilbakemelding dersom du har betalt, men likevel ikke står på listen.


Betalte postkasser pr. 10.08.2012 (.pdf)