Protokoll årsmøte avholdt i 2016

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 24.03.16.

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 24.03.16.


Protokoll fra årsmøtet avholdt i 2016 (.pdf)