Fylkesdelplan for Hardangervidda

Fremtidig bruk av Hardangervidda og områdene rundt planlegges nå.

Hol kommune jobber med fylkesdelplan og inviterer interessenter på bl.a. Kikut til informasjons- og diskusjonsmøte. Se vedlegg.


Vedr. fylkesdelplan (.pdf)