Innmelding

Ved overdragelse av hytter er ny kjøper pliktig å melde seg inn i velforeningen

Det er samtidig viktig at velforeningen får beskjed om overdragelsen, slik at oversikten over hytter og eiere er komplett og korrekt til enhver tid. Det er bl.a. viktig for utsending av informasjon og fordeling av kostnader. Innmeldingskontingenten gjelder pr. person/foretak.

Innmelding skjer ved å betale kr. 2.000,- til velforeningens bankkonto 1503 05 46269.

NB! Husk å oppgi din e-post adresse ved betaling, samt gårds- og bruksnummer.

Endringer i medlemsarkivet rettes til trond.gronhaug@bestseller.com.