Innkalling til generalforsamling 2011

Det innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 22.04.2011 kl.18.00 i kafeen ved Kikutheisen

Se vedlegg for inkalling 2011 og årsberetning 2010. I inkallingen ligger fullmaktskjema for de som ikke kan møte selv.


Inkalling generalforsamling 2011 (.doc)
Årsberetning 2010 (.doc)