Innkalling til generalforsamling 2012

Det innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 06.04.2012 kl.17.15 i kafeen ved Kikutheisen

Se vedlegg for inkalling 2012 og årsberetning 2011. I inkallingen ligger fullmaktskjema for de som ikke kan møte selv.


Inkalling med fullmakt 2012 (.doc)