Aktuelle saker

Styret i velforeningen jobber for tiden med disse sakene:

Det jobbes for tiden med følgende saker: 

1. Etablering av nytt, felles postkassestativ
2. Vurdering av etablering av bomløsning
3. Vinterparkering
4. Ajourføring av medlemsarkiv med oversikt over alle tomter på området